Νέα δυνατότητα του Youtube

Το Youtube φαίνεται ότι μετά την αγορά του από το Google δεν μένει στάσιμο, προσθέτοντας διαρκώς νέες υπηρεσίες. Σήμερα ανακοίνωσε την δυνατότητα προβολής σχετικών video από τον embeded player που δίνει.


Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.