Μεσακτή… χαλαρά…

Σήμερα κάναμε μια βόλτα στη Μεσακτή, η οποία ακόμα δεν έχει πολύ κόσμο… είναι χαλαρά τα πράγματα…
Posted by Picasa