Εγκαίνια του Wha-Wha

Xθες πήγαμε με την παρέα στα εγκαίνια του wha-wha… καλά ήταν, είχε μαζέψει αρκετό κόσμο.