Ο νέος πλανήτης είναι online

Έγινε η μεταφορά του Πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ στην νέα τοποθεσία planet.ellak.gr!
Παρακαλούμε αλλάξτε τους σελιδοδείκτες σας να δείχνουν το νέο δικτυακό
τόπο.

Όλη η ανακοίνωση είναι εδώ.