Το Fedora Core 6 έφτασε τους 1,000,000 χρήστες!

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, το fedora έφτασε το ένα εκατομμύριο downloads μέσα σε 74 μέρες. Αυτό υπολογίστηκε με βάση τις ip που έχουν μπει στα repositories του για update και ίσως να μην είναι ακριβές. Για παράδειγμα εγώ που δεν έχω σταθερή ip μπορεί να έχω μπει πολλές φορές με διαφορετική ip.
Από την άλλη όμως υπάρχουν π.χ. χρήστες που έχουν βρει τη διανομή σε dvd και την έχουν εγκαταστήσει σαν δεύτερο λειτουργικό χωρίς να κάνουν update. Αυτό πάλι σημαίνει ότι τα στατιστικά δεν είναι ακριβή, αλλά από την άλλη αντισταθμίζει κάπως τα πράγματα.
Όπως και να το κάνουμε, 1000000 yum updates είναι ένας καλός αριθμός για τον καιρό που κυκλοφορεί η διανομή…