Μια αρχή!

Δεν έχω αποφασίσει ακόμα για ποιο λόγο ξεκινάω αυτό το Blog. Μέχρι τώρα δεν έχω ασχοληθεί με το …άθλημα :p.
Όπως και να έχει όμως, καλή μου αρχή!