Το Fedora 9 αξίζει 10.8 δισεκατομμύρια δολάρια

Το Linux Foundation δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με την αξία του Linux. Μέσα σε αυτή μεταξύ των άλλων αναφέρεται αν κάποιος δημιουργούσε το Fedora 9 από το μηδέν, θα του κόστιζε 10.8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντίστοιχα, ο πυρήνας του Linux θα κόστιζε 1.4 δισεκατομμύρια.